Pháp lý doanh nghiệpTHỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP (KHÁC QUẬN, HUYỆN) VÀ MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN

24/10/20230

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ tư vấn về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp khác địa bàn quận, huyện: Căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiên, các lưu ý trong và sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở.

(Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp cùng quận, huyện các bạn xem tại bài viết này: https://giayphepcon.com.vn/thu-tuc-thay-doi-dia-chi-tru-so-doanh-nghiep-trong-cung-quan-huyen-va-mot-so-luu-y-khi-thuc-hien/)

 • Căn cứ pháp lý:
 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/7/2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 04/01/2021;
 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực ngày 17/01/2021;
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/05/2021.
2.    Trình tự thực hiện: 
 • Bước 1: Tiến hành thủ tục về thuế tại Chi cục thuế quận cũ

Căn cứ theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư số 105/2020 và Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 về việc Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế thì:

 1. a) Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp quận (huyện) khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 2. b) Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Hồ sơ chốt thuế bao gồm:

 1. Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính);
 2. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (02 bản);
 3. Giấy ủy quyền của người đại diện pháp luật cho người trực tiếp nộp hồ sơ (Nếu có).

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Cơ quan thuế sẽ trả mẫu 09-MST Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Sau khi đã hoàn thiện việc chốt thuế với chi cục thuế quận cũ, doanh nghiệp tiếp tục tiến hành bước thứ 2.

Lưu ý: Trước khi nộp hồ sơ chốt thuế, doanh nghiệp cần chủ động nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các quý gần nhất thông qua chữ ký số của doanh nghiệp. Trong quá trình nộp hồ sơ chốt thuế tại quận cũ doanh nghiệp không được xuất hóa đơn.

 • Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận (Theo mẫu phụ lục II-1 thông tư 01/2021)
 2. Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tương ứng với loại hình công ty TNHH 1 thành viên/TNHH 2 thành viên trở lên/Công ty cổ phần.
 3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông của công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 4. Giấy ủy quyền cho người trực tiếp thực hiện thủ tục (nếu có)
 5. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục;
 6. Thông báo về việc chuyển địa điểm (mẫu 09-MST) do cơ quan thuế bàn giao tại bước 1.

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thời gian xử lý sẽ được tính lại từ đầu kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đã sửa đổi.

Nếu không phải sửa đổi, bổ sung, Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thay đổi qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận kết quả trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

3.     Một số lưu ý sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp:
 • Thực hiện việc khắc con dấu mới theo địa chỉ mới;
 • Đặt lại bảng hiệu mới với địa chỉ mới vừa thay đổi;
 • Cập nhật địa chỉ mới với các bên có liên quan như ngân hàng, khách hàng, đối tác, phần mềm BHXH điện tử…
4.     Các công việc Công ty Luật The Light thực hiện:
 • Tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng về Căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiên thay đổi trụ sở doanh nghiệp khác địa bàn quận, huyện;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ;
 • Tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở;
 • Thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở (nếu có).

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về quy định khi thực hiên thay đổi trụ sở doanh nghiệp và một số lưu ý sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở. Qúy khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý theo thông tin dưới đây.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *