Các lĩnh vực hoạt động

The Light cung cấp dịch vụ pháp lý trọn gói cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư từ giai đoạn khởi nghiệp, thành lập, trong suốt quá trình hoạt động cho đến khi chấm dứt kinh doanh theo quy định của pháp luật.