Sở hữu trí tuệ

Tư vấn và bảo hộ các quyền về sở hữu trí tuệ được xác định là mục tiêu lâu dài của The Light nhằm giúp Khách hàng thiết lập và duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hạn chế tối đa rủi ro về vi phạm bản quyền thương hiệu hay ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh. Gồm các dịch vụ đối với những nhóm sản phẩm:

– Nhãn hiệu

– Sáng chế

– Kiểu dáng công nghiệp

– Quyền tác giả

– Khiếu nại, tranh chấp