Sở hữu trí tuệTHỦ TỤC HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

12/12/20230

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ hướng dẫn tổng quan về thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm: trường hợp hủy bỏ, hồ sơ thực hiện, quy trình thực hiện, thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết ….

1. Các trường hợp hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

Khoản 1 Điều 42 Nghị định 17/2023/NĐ-CP và Khoản 2 và 3 Điều 55 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi khoản 16 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 quy định các trường hợp hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan bao gồm:

 • Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ.
 • Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trái với quy định của pháp luật và có yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan của cá nhân, tổ chức phát hiện hành vi này.Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.
2.    Hồ sơ thực hiện:

Điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định về các thành phần có trong hồ sơ đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan như sau:

 • Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
 • Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền theo quy định;
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã được cấp kèm bản sao tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được đóng dấu, ghi số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan..
3.    Trình tự thực hiện:

Khoản 2 Điều 42 Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Xử lý hồ sơ

 • Cơ quan nhà nước rà soát, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 01 tháng

 • Cơ quan nhà nước tiến hành hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc
4.     Các công việc Công ty Luật The Light thực hiện:
 • Tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng về trường hợp hủy bỏ, hồ sơ thực hiện, quy trình thực hiện, thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết …. thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trao đổi, cập nhật thông tin cho khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục;
 • Nhận kết quả theo quy định pháp luật.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *