HomeTin tức, thủ tục

CÓ CẦN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CHO DOANH NGHIỆP ĐƯA NLĐ VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 2.  Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập? Việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được quy định tại Điều 39 Luật Người lao động Việt...

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC MUA ĐẤT ĐỂ XÂY TRỤ SỞ KHÔNG

   Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 2.    Trường hợp không được...

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một trong những nội dung được pháp luật đầu tư điều chỉnh. Hoạt động này liên quan đến việc nhà đầu tư thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo các quy định của pháp luật trong nước cũng như pháp luật nơi tiếp nhận đầu tư....