HomeTin tức, thủ tục

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CƠ QUAN THUẾ?

1. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thì có cần đăng ký với Cơ quan thuế hay không? Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đượ quy định tại Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm...

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC HUY ĐỘNG VỐN THEO HÌNH THỨC VAY CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

1.   Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014; Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Nghị định 140/2020/NĐ-CP. 2.   Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được huy động vốn theo hình thức vay từ người lao động không?...

THỦ TỤC HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ hướng dẫn tổng quan về thủ tục hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm: trường hợp hủy bỏ, hồ sơ thực hiện, quy trình thực...

CÓ CẦN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CHO DOANH NGHIỆP ĐƯA NLĐ VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 2.  Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập? Việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được quy định tại Điều 39 Luật Người lao động Việt...

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC MUA ĐẤT ĐỂ XÂY TRỤ SỞ KHÔNG

   Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 2.    Trường hợp không được...