HomeCategoryLưu trữ Pháp lý doanh nghiệp - Công ty luật The Light

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CƠ QUAN THUẾ?

1. Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thì có cần đăng ký với Cơ quan thuế hay không? Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đượ quy định tại Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm...

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÓ ĐƯỢC HUY ĐỘNG VỐN THEO HÌNH THỨC VAY CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG?

1.   Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014; Nghị định 91/2015/NĐ-CP; Nghị định 140/2020/NĐ-CP. 2.   Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được huy động vốn theo hình thức vay từ người lao động không?...

CÓ CẦN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CHO DOANH NGHIỆP ĐƯA NLĐ VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 2.  Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập? Việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được quy định tại Điều 39 Luật Người lao động Việt...

DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC NGÀY ĐĂNG KÝ KHÔNG?

1. Doanh nghiệp có được phép hoạt động kinh doanh trước ngày đăng ký không? Doanh nghiệp có được phép hoạt động kinh doanh trước ngày đăng ký không thì căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: a. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi...