HomeCategoryLưu trữ Pháp lý doanh nghiệp - Công ty luật The Light

CÓ CẦN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CHO DOANH NGHIỆP ĐƯA NLĐ VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 2.  Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập? Việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được quy định tại Điều 39 Luật Người lao động Việt...

DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRƯỚC NGÀY ĐĂNG KÝ KHÔNG?

1. Doanh nghiệp có được phép hoạt động kinh doanh trước ngày đăng ký không? Doanh nghiệp có được phép hoạt động kinh doanh trước ngày đăng ký không thì căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau: a. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi...

KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG ĐỊA ĐIỂM GHI TRONG GIẤY PHÉP KINH DOANH THÌ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp bị xử phạt bao nhiêu tiền? Căn cứ khoản 2, khoản 5, điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về hành vi vi...

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ tư vấn về thủ tục thành lập văn phòng đại diện: Căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiên, các lưu ý khi thực hiện…. Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP...