Hợp đồng và giao dịchPháp lý doanh nghiệpCÓ CẦN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP CHO DOANH NGHIỆP ĐƯA NLĐ VIỆT NAM ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG?

06/12/20230
1. Căn cứ pháp lý:
  • Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020.

2.  Các trường hợp phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập?

Việc đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được quy định tại Điều 39 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 như sau:

Điều 39. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải đăng ký theo quy định sau đây:

a) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian dưới 90 ngày phải đăng ký tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

b) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên phải đăng ký tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 40 của Luật này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do”.

Như vậy, theo quy định, doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập tại các địa điểm sau đây:

(1) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài có thời gian dưới 90 ngày phải đăng ký tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

(2) Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên phải đăng ký tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3.  Nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo ở nước ngoài?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 như sau:

Điều 41. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

  1. Doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây:

i) Tiếp nhận và bố trí việc làm cho người lao động phù hợp sau thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài;

k) Giải quyết quyền lợi cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

l) Báo cáo về tình hình thực hiện đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật này theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

m) Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước mà người lao động đến đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động; giải quyết vấn đề phát sinh trong trường hợp người lao động chết, bị tai nạn hoặc bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản hoặc trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, tình trạng khẩn cấp hoặc vì lý do bất khả kháng khác”.

Như vậy, theo quy định, doanh nghiệp phải báo cáo về tình hình thực hiện đưa người lao động đi đào tạo ở nước ngoài với cơ quan mà doanh nghiệp đã đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về quy định khi thực hiên đăng ký thành lập văn phòng đại diện và một số lưu ý sau khi thành lập. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *