Hợp đồng và giao dịch

The Light cung cấp giải pháp, dịch vụ pháp lý nhằm tối ưu hiệu quả, hạn chế những bất lợi cho Khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng, giao dịch. Gồm có dịch vụ:

– Tư vấn soạn thảo, rà soát Hợp đồng, giao dịch

– Tham gia thương lượng, đàm phán, thương thảo Hợp đồng, giao dịch

– Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đông; Đại diện pháp lý ngoài tố tụng