Dịch vụ giấy phép

Đăng ký giấy phép kinh doanh:

The Light hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, giấy chứng nhận để đủ điều kiện cư trú, kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam:

– Các loại VISA: du lịch, lao động, thăm thân, công tác, đầu tư, thực tập, học tập, hội nghị, hội thảo

– Giấy phép lao động, thẻ tạm trú

– Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

– Giấy phép kinh doanh rượu

– Giấy phép thành lập trung tâm đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ

– Giấy phép thành lập trung tâm tư vấn du học

– Giấy phép dịch vụ cho thuê lại lao động

– Giấy phép kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn (cơ sở lưu trú)

– Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– v.v