HomeMeet the team

https://giayphepcon.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/LSLEHUYQUANG3.jpg
LÊ HUY QUANG

Giám đốc, Luật sư

https://giayphepcon.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/LSNGUYENMINHNGOC.jpg
NGUYỄN MINH NGỌC

Phó Giám đốc, Luật sư

https://giayphepcon.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/duongquangdung.jpg
DƯƠNG QUANG DŨNG

Trưởng phòng Đầu tư, Luật sư

https://giayphepcon.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/havanthem.jpg
HÀ VĂN THÊM

Trưởng phòng tranh tụng, Luật sư