Sở hữu trí tuệTHỦ TỤC GIA HẠN HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

03/10/20230

Trong bài viết này Công ty Luật The Light sẽ hướng dẫn tổng quan về thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm: hiệu lực văn bằng bảo hộ, thời hạn gia hạn hiệu lực, hồ sơ thực hiện, quy trình thực hiện, thẩm quyền giải quyết, thời hạn giải quyết ….

1. Hiệu lực văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu

Theo Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được bổ sung bởi khoản 29 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 (Có hiệu lực từ 01/01/2023) quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ như sau:

 • Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

2. Thời hạn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bởi điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) quy định thời điểm tiến hành gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu như sau:

b) Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn…”.

Như vậy, trong thời hạn 06 tháng trước khi hết thời hạn bảo hộ, Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải thực hiện thủ tục gia hạn.

3. Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

4. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

Các hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp đơn trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Thành phố Đà Nẵng.
 • Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn thông qua hệ thống bưu điện đến trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ.
 • Cá nhân, tổ chức có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Bước 2: Xử lý đơn yêu cầu gia hạn

 • Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

 • Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;

– Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Tài liệu, thông tin khách hàng cần cung cấp

 • Thông tin doanh nghiệp;
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ.

6. Các công việc Công ty Luật The Light thực hiện

 • Tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng về điều kiện, thời hạn, trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan đến thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trao đổi, cập nhật thông tin cho khách hàng trong quá trình thực hiện thủ tục;
 • Nhận và trao lại cho khách hàng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã gia hạn.

Để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và trao đổi cùng luật sư và chuyên viên pháp lý.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *