Pháp lý doanh nghiệpPHẢI LÀM SAO KHI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT BỊ TẠM GIAM?

01/11/20230

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vi phạm pháp luật dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự (tạm giữ), bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù … thì có bắt buộc phải thay đổi người đại diện theo pháp luật không? The Light sẽ tư vấn, giải đáp cho bạn đọc trong bài viết dưới đây.

  • Có bắt buộc phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty khi bị tạm giữ, tạm giam hay không?

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 Luật Thi hành án tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị quản lý như sau:

  • Người bị tạm giữ phải ở trong buồng tạm giữ; người bị tạm giam phải ở trong buồng tạm giam. Khi có lệnh của thủ trưởng cơ sở giam giữ thì mới được ra khỏi buồng tạm giữ, buồng tạm giam;
  • Người bị tạm giữ, người bị tạm giam bị hạn chế quyền đi lại, giao dịch, tiếp xúc, thông tin, liên lạc, tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo. Trường hợp cần thiết thực hiện giao dịch dân sự thì phải thông qua người đại diện hợp pháp và được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án.
  • Căn cứ quy định trên, người đại diện theo pháp luật bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật sẽ bị hạn chế khi thực hiện các quyền, trách nhiệm được giao của doanh nghiệp.

Khoản 5, 6 và 7 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về người đai diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù… như sau:

“…5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật … đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

  1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty … đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
  2. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.”
  • Như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của công ty bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù… thì phải xử lý như sau:
  • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có duy nhất một người đại diện theo pháp luật thì Chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty. 

 

  • Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đã được The Light hệ thống trong bài viết dưới dây:

https://giayphepcon.com.vn/thu-tuc-thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep-nam-2023/ 

Trên đây là ý kiến tư vấn của The Light về câu hỏi của khách hàng. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc được tư vấn hãy liên hệ với The Light theo thông tin dưới đây.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT 

Điện thoại: 093 846 1188

Email: invest.thelight@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *